BURDA GÁBOR

ÉPÍTÉSZMÉRNÖK

TERVEZÉS

FÕ PROFILUNK:

Igényes lakó, kereskedelmi és ipari épületek tervezése ajánlati terv szinttõl engedélyezési terveken keresztül a kiviteli tervekig. A tervezés folyamán több fázisban, három dimenziós számítógépes modellek segítségével tesszük átláthatóbbá megbízóink számára a leendõ épületet.

Szakági (statikus, épületgépész és épületvillamossági mérnök) tervezõ munkatársainkkal természetesen teljes körû szolgáltatást is vállalunk, igény esetén azonban kizárólag építészeti munkarészeket is készítünk.

AZ ÉPÍTÉSZETI TERVEZÉS FOLYAMATA

Ajánlati terv

A tervezési folyamat elsõ lépéseként az építtetõi igények felmérése alapján készített vázlatterv. Segítségével bemutatom az általam elképzelt megoldást (megoldásokat) illetve árajánlatomat is ehhez a dokumentációhoz csatolom. Munkám eddig a pontig természetesen díjmentes.

Vázlatterv

A megbízói igények tisztázása érdekében kézzel és/vagy számítógéppel készített vázlatterv készül. Ez segítséget nyújt ügyfeleink részére a tervezési program tisztázására, az általam elképzelt megoldások, épület-változatok megismerésére. A letisztult és elfogadott vázlatterv után késztjük el a tervezési eljárás során szükséges mûszaki terveket.

Engedélyezési terv

Hazánkban a legtöbb építési tevékenység végzéséhez a helyi építési hatóság engedélye szükséges. Az építési engedély megszerzésének feltétele a jogszabályokban leírt részletességû és tartalmú építési engedélyezési tervdokumentáció.

Az engedélyezési terv az alábbiakat tartalmazza:

 • Épületfizikai számítások (hõtechnika, páratechnika, energetika, akusztika)
 • Helyszínrajz a feltüntetett épülettel, közmûvekkel, vegetációval
 • Alaprajzok az eltérõ szintekrõl
 • Legalább két, egymással szöget bezáró metszetrajz
 • Épület homlokzati nézetrajzai
 • Látványtervek
 • Építménymagasság számítást alátámasztó munkarészek

Az építéshatósági eljárás

A 6-8 példányban elkészült és A/4 formátumban lefûzött tervdokumentáció még nem elegendõ az engedélyek megszerzéséhez.

Az eljárás során a hatóságok az alábbiakat kérik:

 • Közmûszolgáltatók nyilatkozata (víz, gáz, villany, csatorna, kémény)
 • Esetleges szakhatóságként eljáró szervek hozzájárulása
 • Illetékbélyeg (összege épülettípustól eltérõen változik)

A kiviteli terv

A kiviteli terv az építési engedélyezési terveknél lényegesen mélyebb, részletesebb dokumentáció. Az épület az alapozástól a tetõig minden egyes részletében kidolgozásra kerül olyan mélységben, aminek alapján a kivitelezést végzõ szakemberek hiba nélkül elkészíthetik azt.A kiviteli terv tartalma és részletezettsége épülettõl függõen változik.
Léptéke 1:50, 1:20, 1:10, 1:5, 1:1.

Tartalma általában:

 • alapozási terv, vízszigetelések
 • alaprajzok, metszetek, homlokzatok
 • födémszerkezetek kiviteli terve (gerendakiosztás, vasalás)
 • fedélszék kiviteli terve faanyag kigyûjtéssel (szarufa, szelemenek, stb.)
 • egyedi szerkezetek gyártmányterve
 • nyílászárók konszignációs terve
 • kritikus csomópontok nagy méretû M=1:5 kidolgozott rajzai
 • költségvetési kiírás
 • mûszaki leírások
< Vissza